28 | 11 | 2022 - 3 min

Assegurança de caució.

Què és una assegurança de caució?

L’Assegurança de Caució és aquella pel qual l’assegurador (la companyia) s’obliga, en cas d’incompliment de les obligacions legals i/o contractuals del prenedor de l’assegurança (client), a indemnitzar a l’assegurat (beneficiari), a títol de rescabalament o penalitat, els danys patrimonials soferts dins dels límits establerts en la llei o en el contracte.

Per a què serveix una assegurança de caució?

L’Assegurança de Caució s’utilitza per a cobrir normalment garanties tècniques. S’entén per garanties tècniques quan s’està garantint l’incompliment per part del prenedor d’obligacions legals o contractuals (execució d’obres, serveis, subministraments, etc.).

L’assegurança de Caució no cobreix garantir deutes de compromís de pagament a proveïdors, aquest tipus d’assegurança està dins del ram de l’assegurança de Crèdit i tampoc cobreix les garanties que sol·liciten les entitats financeres per crèdits o préstecs.

Resumint: L’assegurança de caució cobreix els danys a tercers ocasionats per l’incompliment d’una obligació contractual concreta; és a dir, és útil per a garantir el compliment de les obligacions no financeres derivades de contractes i de lleis.


Per tant, l’assegurança de caució pot utilitzar-se empresarialment amb finalitats similars als d’un aval bancari.

Aquests són els beneficis de contractar una assegurança de caució en lloc d’optar per l’aval del banc:


• L’assegurança de caució no s’inclou en el balanç com un passiu de l’empresa
• És una despesa deduïble
• No requereix immobilitzacions d’efectiu, una cosa freqüent en els avals bancaris
• No consta en la base de dades CIRBE (Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya)
• Resulta notablement més econòmic que un aval bancari


Com triar la millor assegurança de caució?


No recomanem acudir a entitats financeres a la recerca d’aquest assessorament, ja que a part de que no solen disposar de professionals amb preparació específica, el seu producte preferencial és l’aval bancari, per la qual cosa probablement intentaran convèncer-nos de la idoneïtat d’aquest enfront de l’assegurança de caució.
Haurem de posar-nos en mans d’una corredoria de la màxima solvència i que estigui especialitzada en aquesta mena de producte assegurador.
Una vegada coneixem la tipologia i situació del vostre negoci o empresa, els esborranys dels contractes i les nostres necessitats concretes, us realitzarem la proposta més adequada perquè pugueu cobrir-vos l’esquena davant qualsevol incompliment contractual imprevist.


Posa’t en contacte amb nosaltres i t’assessorarem en la millor assegurança de Caució.

Llegir més
Llegir menys

Articles relacionats

Els nostres últims articles

Últims articles