12 | 09 | 2022 - 4 min

Assegurança Multirisc Empresarial.

Una de les assegurances obligatòries per a qualsevol companyia és, precisament, l’assegurança multirisc empresarial. Totes les empreses estem exposades a milers de riscos, molts dels quals ni sabem que existeixen.
És per aquest motiu pel qual en aquest blog volem oferir-te una perspectiva global del segur multirisc empresarial.

Què és l’assegurança multirisc empresarial?
És una solució destinada tant a pimes com grans empreses que atorga una cobertura integral. En aquest sentit, protegeix no sols el patrimoni i els béns materials de l’empresa com les persones que desenvolupen l’activitat d’aquesta.

En què consisteix l’assegurança Multirisc Industrial?
En primer lloc, amb l’assegurança de multirisc per a naus industrials, tallers o magatzems, protegirà al complet la teva empresa, els seus béns i els seus productes. Cobrint, des de les despeses ocasionades per incendi o robatori, fins al trasllat dels béns assegurats a un local provisional.
I en segon lloc, protegiràs la teva economia i el teu patrimoni. Amb la cobertura de pèrdues de beneficis, tindràs coberta l’estabilitat econòmica de la teva empresa. Indemnitzant-te en el cas que la teva activitat es vegi interrompuda. A més, estaran coberts els desperfectes que puguin patir els teus productes o la teva maquinària.

Cobertures de l’assegurança de Multirisc
Cobertures bàsiques:

 • Incendis
  Amb el multirisc industrial es cobreixen els danys materials deguts a incendi, explosió o caiguda de llamp. A més, també estan coberts els danys generats per les intervencions que hagin de fer les autoritats per a la seva extinció i salvament.

Despeses complementàries cobertes

 • Béns temporalment desplaçats. Queden coberts els danys en els béns temporalment desplaçats per al seu manteniment, reparació o exposició.
 • Béns de tercers. Estaran assegurats els béns de tercers situats dins del local assegurat, sempre que estiguin relacionats amb l’activitat. No existeixi cobertura per una altre assegurança contractada i siguin béns no exclosos les condicions de la pòlissa.
 • Honorari de Professionals externs que hagin intervingut en el restabliment dels béns assegurats.
 • Obtenció de permisos i llicències. Amb la pòlissa multirisc tindrà cobert les despeses per a l’obtenció de permisos i llicències d’obres per al restabliment del seu local.
 • Maquinària i matèries primeres estrangeres.
 • Béns dels empleats afectats pel sinistre en el local assegurat.
 • Inhabilitació Temporal. La pòlissa multirisc es farà càrrec de les despeses de lloguer d’un local de similars característiques, durant el temps que no pugui ser utilitzat el local assegurat.
 • Danys ocasionats a obres menors.

Cobertures opcionals

 • Responsabilitat Civil. Responsabilitat civil d’explotació i patronal. Així com les despeses i fiances en causes civils o penals. A més, també serà possible incloure la RC de productes o post-treballs.
 • Mercaderies en cambres frigorífiques. Amb aquesta cobertura es cobreixen els danys materials o deterioracions sofertes per existències incloses en la pòlissa i conservades en cambres i aparells frigorífics.
 • Indemnització per interrupció temporal, total o parcial, de l’activitat assegurada. Podent cobrir despeses fixes o despeses fixes i beneficis. És a dir, pèrdua de beneficis.
 • Trencament de vidres, rètols, aparells sanitaris i plaques solars.
 • Danys elèctrics.
 • Equips electrònics.
 • Avaria de maquinària.
 • Defensa Jurídica

Si estàs pensant a contractar una assegurança multirisc empresarial. No et preocupis per res! Des de les nostres oficines ens encarregarem de trobar la pòlissa que més et convingui. També ens encarregarem de tota la sol·licitud i de la documentació perquè tu només et preocupis de desenvolupar la teva activitat laboral. Contacta’ns

Llegir més
Llegir menys

Articles relacionats

Els nostres últims articles

Últims articles