16 | 11 | 2022 - 2 min

Les assegurances en l’Esport

Són necessàries?

La febre per fer exercici ha augmentat aquests últims anys. Els esports més practicats són la natació, el ciclisme, i el futbol.
Una de les modalitats esportives que més ha augmentat entre la població és el running.

Assegurances per a esdeveniments esportius

La llei estableix que els esdeveniments esportius com les carreres populars, marxes ciclistes o esdeveniments que se celebren en la via pública necessiten una assegurança de Responsabilitat Civil (RC). Aquesta cobertura s’encarrega de protegir els participants de possibles danys a tercers i als organitzadors dels sinistres que es puguin succeir durant la celebració de l’esdeveniment.

A més de la cobertura de RC, l’esdeveniment ha de comptar també amb una assegurança d’accidents, que s’encarregaria d’indemnitzar als participants en cas de defunció, invalidesa i assistència sanitària si ocorregués un sinistre durant l’esdeveniment esportiu.

Assegurances per a col·lectius com a clubs i associacions esportives

Existeixen assegurances específiques per als clubs i associacions esportives de natació, tennis, triatló, escoles de futbol i bàsquet o fins i tot els gimnasos. En principi, els esportistes federats no necessiten una assegurança addicional d’accidents, ja que estan coberts per l’assegurança d’accidents de la federació, però pot haver-hi moltes persones en l’associació que no estiguin federades. Per això, la cobertura d’accidents sol ser contractada pel club, ja que cobreix l’assistència sanitària, rehabilitació, rescat, la invalidesa i fins i tot la defunció.

Assegurances per a esportistes professionals
Per a un esportista professional, la disciplina esportiva que practica és la seva manera de guanyar-se la vida. Per aquest motiu, futbolistes solen contractar pòlisses combinades de Vida i Accidents. D’aquesta manera, en cas que patissin un sinistre com una malaltia o una lesió que no els permetés tornar a practicar esport de manera professional, rebrien una compensació.
A més, molts esportistes també asseguren les diferents parts del seu cos amb les quals solen treballar.


Comparar abans de contractar una assegurança

Abans de la realització d’un esdeveniment esportiu o d’assegurar la teva associació o club és convenient que revisis les diferents cobertures. A Serma assegurances t’ajudarem a buscar la millor solució. No ho dubtis i posa’t en contacte amb nosaltres.

Llegir més
Llegir menys

Articles relacionats

Els nostres últims articles

Últims articles