26 | 09 | 2022 - 5 min

Assegurança  per a taller mecànic: Responsabilitat Civil.

Un taller mecànic és un negoci que comporta nombrosos riscos, per l’ús de maquinària pesant i eines de tota mena. Per això, resulta indispensable comptar amb una assegurança que cobreixi davant els possibles sinistres que es poden produir en les seves instal·lacions.
Clients, proveïdors, mecànics, empleats d’oficina… moltes són les persones que trepitgen en un moment donat un taller i que s’exposen a una certa mena d’accidents. I encara que el negoci compti amb les corresponents mesures de prevenció i seguretat per a evitar i mitigar situacions perilloses, moltes vegades aquestes acaben per produir-se, per la qual cosa l’empresari ha de tenir una assegurança de Responsabilitat Civil (RC), que protegeixi el seu patrimoni davant els danys a terceres persones que es produeixin en les seves instal·lacions o voltants.


Quina assegurança ha de tenir un taller mecànic?


L’assegurança d’un taller mecànic ha de tenir en compte la gran quantitat de riscos als quals es veu exposat, perquè no es tracta d’un comerç a l’ús. Encara que es realitza un servei d’atenció als clients, que no revesteix excessiva perillositat, l’activitat principal sí que comporta unes certes amenaces.
No obstant això, en un taller s’utilitzen multitud d’utensilis i maquinària susceptibles de provocar un sinistre, des d’un atropellament en moure un vehicle de lloc fins a un incendi per una espurna en colpejar amb una eina mentre s’està arreglant un motor.
A més, en un taller les avaries i desperfectes en les maquinàries són freqüents, tant per l’ús com per altres imprevistos com les pujades de tensió o curtcircuits, per la qual cosa l’empresari ha de vetllar pel seu perfecte manteniment i reparació, ja que una aturada de l’activitat afecta directament al compte de resultats.
Robatoris i atracaments al taller, cops amb vehicles, inhalació de gasos de combustió per part dels treballadors, abocaments de substàncies a l’entorn, trencament de canonades i danys per aigua o reclamacions per un mal servei són uns altres dels riscos que, donada la seva freqüència, resulten imprescindibles incloure en una bona pòlissa per a un taller mecànic.
Per tot això, el més habitual és comptar amb un segur multiriscos que inclogui totes aquestes cobertures, en el qual ha de tenir un paper principal la cobertura de Responsabilitat Civil, que garanteix la continuïtat del negoci davant un contratemps que afecti terceres persones.

Què cobreix l’assegurança de Responsabilitat Civil per a un taller mecànic?


Com qualsevol assegurança de Responsabilitat Civil, el lligat a l’activitat d’un taller mecànic té l’objectiu principal de rescabalar davant possibles danys ocasionats a tercers durant el desenvolupament de l’activitat professional en la qual el negoci (treballadors, instal·lacions, etc.) tingui responsabilitat, com la relliscada d’un proveïdor per una substància que no s’ha netejat del sòl o la caiguda des d’una prestatgeria d’una eina que colpegi a un client.
A més, aquesta assegurança indemnitza enfront de determinats danys freqüents ocasionats per petits accidents en el vehicle que s’està reparant, que està sota la responsabilitat del taller fins a la seva devolució al client.
Es tracta, en definitiva, de protegir el patrimoni de l’empresari davant possibles reclamacions o demandes, atès que alguns sinistres que es produeixen en un taller mecànic poden tenir costoses conseqüències.


Responsabilitat Civil Mediambiental


Totes les activitats empresarials estan subjectes a responsabilitat mediambiental, però no en tot aquest tipus de riscos són primordials.
No obstant això, la pròpia naturalesa dels tallers mecànics, en els quals s’utilitzen nombroses substàncies nocives i corrosives, fa que resulti molt recomanable que l’assegurança compti amb una garantia de Responsabilitat Civil per Contaminació Ambiental, de manera que si, de manera accidental, es produeix algun abocament d’aquests productes en aigües o terrenys confrontants, l’asseguradora es fa càrrec dels danys ocasionats.

Responsabilitat Civil Post Treballs


La RC d’un taller mecànic també hauria de cobrir una situació més que habitual en aquest tipus de negocis centrats en les reparacions de béns: les reclamacions per una mala prestació del servei.
No obstant això, les reparacions dels automòbils a vegades són més complexes del que sembla i no és infreqüent que un operari cometi algun error en fer-les, del qual no s’adonen fins que el vehicle ja s’ha lliurat i l’amo fa ús d’ell: una fallada en la reparació d’un sistema de frenat pot provocar una col·lisió; col·locar incorrectament els segments en el pistó pot derivar en un mal escombrat de l’oli en el cilindre i gripar el motor; una unió elèctrica defectuosa és capaç de generar un curtcircuit en tot el sistema electrònic del cotxe…
D’aquí la importància de comptar amb una cobertura de RC que cobreixi els post treballs.


Responsabilitat Civil Patronal


Una cremada amb un soldador, l’aixafament d’una mà amb un elevador o les caigudes pel vessament de líquids són només alguns dels accidents més habituals als quals estan sotmesos els treballadors d’un taller mecànic.
Per això, si tens empleats al teu càrrec és imprescindible que disposis d’una cobertura de RC Patronal, que et cobreixi davant les seves reclamacions pels danys personals causats per acció o omissió en un accident laboral. Així, l’assegurança garanteix el pagament de les indemnitzacions pels danys físics ocasionats a l’afectat i, en cas de defunció, als seus familiars directes.


Font: MARKEL

Si necessites per informació, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres: 937198375 o per Mail. info@sermaseguros.es

Llegir més
Llegir menys

Articles relacionats

Els nostres últims articles

Últims articles