02 | 02 | 2022 - 1 min

Assegurança d’ILT baixa laboral

Si tens una malaltia o un accident, l’assegurança Baixa Laboral compensa la reducció d’ingressos al no poder treballar.

Llegir més
Llegir menys

Articles relacionats

Els nostres últims articles

Últims articles