01 | 02 | 2022 - 1 min

Què són les assegurances de Crèdit?

L’assegurança de crèdit tradicional està enfocada a garantir el cobrament de les factures de venda amb venciments de curt a mitjà termini, i exigeix assegurar la totalitat de les seves vendes o part d’elles. Així mateix, en l’assegurança de crèdit tradicional la cobertura del risc és revocable, és a dir, l’asseguradora pot reduir o cancel·lar la cobertura en qualsevol moment.

Llegir més
Llegir menys

Articles relacionats

Els nostres últims articles

Últims articles