01 | 02 | 2022 - 1 min

Què són les assegurances de col·lectius per a empreses?

Es tracta d’una d’assegurança que cobreix a un grup de persones que treballen dins una mateixa empresa, tractant a cada persona assegurada de manera individual.

  • Assegurança col·lectiva nominada: destinada a un grup petit.
  • Assegurança col·lectiva innominada: empreses més grans, s’agrupen els assegurats per àrea.
  • Assegurança col·lectiva per conveni: assegurances més detallades en funció dels riscos de l’empresa.

També les assegurances col·lectives poden ser ofertes amb la retribució flexible, mitjançant subscripció obligatòria o voluntària, segons les necessitats de cada empresa.

Llegir més
Llegir menys

Articles relacionats

Els nostres últims articles

Últims articles