01 | 02 | 2022 - 1 min

Em cobreixen els danys per animals cinegètics?

Els danys al vehicle per col·lisió amb espècies cinegètiques i animals d’explotació ramadera o de granja, es pot contractar com a garantia opcional.

Llegir més
Llegir menys

Articles relacionats

Els nostres últims articles

Últims articles