01 | 02 | 2022 - 1 min

Quin és el termini per a canviar d’asseguradora?

Amb les noves modificacions, l’article 22.2 ens diu el següent:
“Les parts poden oposar-se a la pròrroga del contracte mitjançant una notificació escrita a l’altra part, efectuada amb un termini de, almenys, un mes d’anticipació a la conclusió del període de l’assegurança en curs quan qui s’oposi a la pròrroga sigui el prenedor”.

Llegir més
Llegir menys

Articles relacionats

Els nostres últims articles

Últims articles