31 | 05 | 2022 - 2 min

Assegurança de Responsabilitat civil per Directius

Què cobreix?

Aquesta assegurança cobreix qualsevol error en una decisió estratègica, una política d’ocupació interna no equitativa, la simple aprovació dels comptes anuals, són situacions que poden suposar un risc per a l’administrador, gerent o directiu.


Fer front a demandes contra la seva persona que posin en perill el seu patrimoni personal o fins i tot la viabilitat de l’empresa que dirigeixen.
L’assegurança d’Administradors i Directius cobreix tant a gerents, directius, consellers i a la pròpia entitat o el seu representant legal. Sense importar el tipus d’empresa de la qual sigui responsable el teu client.
Comptar amb una assegurança específica per a directius és l’eina més fiable per a prevenir aquest tipus de contratemps. No importa que sigui una mitjana o petita empresa: els regs existeixen per a tots.
Gerents i directius d’empreses han estar preparats davant qualsevol eventualitat. Problemes entre socis pel suposat incompliment dels estatuts, reclamacions de l’administració davant irregularitats en el pagament d’impostos o reclamacions per impagament o enfrontaments amb creditors són només alguns d’elles.

A qui va dirigit?

  • A l’administrador, directiu, consellers emprats que exerceixen funcions d’administrador en l’entitat.
  • Les seves parelles de fet, cònjuges i hereus.
  • Al director de transició (“interim manager”) El director que estigui exercint temporalment funcions de direcció en l’entitat.
  • Advocats interns, membres de les assessories jurídiques, director de control financer, director de compliment normatiu.
  • A la pròpia empresa (la societat i les seves filials, o altres formes jurídiques com a associacions o fundacions).


Cobertures més importants:

  • Reclamacions presentades tant contra el directiu com contra la societat. Incloent aquelles per pràctiques d’ocupació com, per exemple: assetjament laboral, discriminació, etc.
  • La pòlissa és vàlida tant per a petits comerços com per a grans organitzacions. Una empresa familiar també pot ser el blanc d’una reclamació per assumptes d’hereus o assetjament laboral.
  • S’abonen les despeses de defensa o procediments judicials – a vegades molt quantiosos- des del principi.


Vols que t’ampliarem la informació?

O contacta’ns en aquest formulari

Llegir més
Llegir menys

Articles relacionats

Els nostres últims articles

Últims articles