11 | 01 | 2022 - 2 min

És obligatòria l’assegurança per a patinets?

A Espanya és obligatori subscriure una assegurança que cobreixi, com a mínim, la responsabilitat civil perquè un vehicle pugui circular. Aquesta pòlissa s’encarrega d’assumir els danys que causi el conductor a tercers quan sofreixi un accident del qual sigui responsable. Però, és obligatori contractar una assegurança per a un patinet elèctric?

Encara que per a aquesta mena de vehicles no és necessari una assegurança obligatòria, sí que hem de tenir en compte que, si provoquem algun mal, com un accident, un atropellament, etc. sí que estem obligats a pagar-ho. Recomanem contractar una assegurança atès que és la millor alternativa per a estar protegits davant qualsevol imprevist.
Què inclou una assegurança de RC per a patinets elèctrics o similars?
Cobreixen la responsabilitat civil material i personal a tercers.

Per a assegurar un patinet, hem de tenir en compte que existeixen certes limitacions:
Tenir més de 16 anys, el vehicle sempre ha de ser d’ús particular, que compleixi amb la normativa d’homologació del Ministeri d’Indústria i que no superin els 50kg (excepte les bicicletes que no excediran de 40kg).


Si vols més informació escriu-nos a info@sermaseguros.es o telefona’ns al 937188375.

Llegir més
Llegir menys

Articles relacionats

Els nostres últims articles

Últims articles