12 | 04 | 2022 - 2 min

Quines assegurances necessites pel teu negoci?

Segons la activitat que té la teva empresa, hauràs de tenir en compte que hi ha assegurances que pel teu negoci seran obligatòries i d’altres que garantiran la seguretat de la nostra empresa. És important conèixer que hi ha assegurances obligatòries i altres opcionals.

Assegurances obligatòries

Vehicles. En cas de comptar amb una flota de cotxes, tractors, grues… aquests han d’estar coberts.

Responsabilitat Civil.  Són aquelles que cobreixen els danys a tercers que ocasioni l’empresa o un autònom garantint la continuïtat de l’activitat empresarial.

Multirisc. Normalment són específiques per a pimes i comerços que comptin amb oficines o locals. Aquestes assegurances cobreixen els danys ocasionats per un accident (robatori, inundacions, incendis…). Amb aquesta assegurança, garanteixes la continuïtat del negoci.

El sector de la construcció necessita l’assegurança Decennal. Aquesta garanteix qualsevol incident que es pugui produir en un habitatge o un edifici fins a 10 anys després a la seva edificació.

Accidents. Si tens treballadors, aquesta assegurança és obligatòria. En la majoria dels casos és de caràcter col·lectiu i cobreix tots els empleats davant accidents, incapacitat permanent o mort.

Assegurances recomanables

D&O. Assegurar les reclamacions que et presentin com a directiu/va o administrador/a per actes incorrectes comesos en l’exercici de les teves funcions.

Salut i vida. Dos productes diferents i cada dia més sol·licitats. Es contracten de forma col·lectiva. Els permet estar coberts abans qualsevol eventualitat que els pugui ocórrer també fora de la feina.

Ciber. Aquestes pòlisses acostumen a cobrir robatoris de dades, suplantació d’identitat, atacs de hackers, assistència tècnica i responsabilitat civil en cas que el dany sigui a tercers, així com les despeses ocasionades per aquests ciberatacs.

Assegurança de crèdit

Amb l’assegurança de Crèdit podràs controlar el risc d’impagament dels teus clients i accedir amb garanties a nous mercats.

Assegurança de transport de mercaderies

Protegir les mercaderies que transportaràs.

En definitiva, si cerques informació sobre quines assegurances necessita la teva empresa, des de SERMA ASSEGURANCES t’ajudarem a trobar les millors solucions per al teu negoci.

Llegir més articles al blog

Llegir més
Llegir menys

Articles relacionats

Els nostres últims articles

Últims articles